Varför: Det finns en inneboende längtan hos många människor att kunna göra val som är bäst för världen. Det finns samtidigt en bortglömd kraft i dagens samhälle - den inre kraften hos varje människa.

Vi tror att när vi om tjugo år ser tillbaka på där vi befinner oss nu, kommer vi beskriva det som att vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till BÄST FÖR VÄRLDEN.

Hur: Under våren och hösten har vi, i tio en-timmes program i poddradioserien Radio Medvetna val, undersökt vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan. I varje program har vi haft en gäst som i dialogform hjälpt oss djupdyka i ett specifikt ämne kopplat till vad den inre kraften i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som personer, organisationer, samhälle och värld - och hur den kan möta vår längtan. Ämnena har rört sig från medvetna val i vår världsbild, via omedvetna vanor och medvetna val i språket, till medvetna val i våra organisationer och medvetna val i politik.

Vi har ställt oss frågor såsom: Hur kommer våra organisationer se ut? Hur kommer våra relationer fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden?

Vi har kunnat konstatera att det börjar med barnen, att det behövs fantasivetenskap på universiteten, att många av de grundantaganden vi bygger våra samhällen på behöver bytas ut, att genom att lyfta det goda får vi kraft att fixa det som inte funkar, att vi behöver fundera över en ny grundmetafor för hur vi ser på världen, och att vi behöver involvera många i samtalet.

Gång på gång har samma dissonans återkommit – separationen av den inre och yttre världen och separationen mellan individen och kollektivet. Vi har därför bjudit in alla våra tio gäster till ett samskapande samtal. Vår huvudfråga för kvällen är: Hur kan vi med medvetna val återknyta till oss själva och bli hela – som personer, som organisationer och som värld.

Vad:Den 19:e december kl 18-21 sänder vi årets viktigaste samtal direkt från Café Alé i centrala Malmö. 

Runt samtalsbordet sitter:

 • Per Johansson, idéhistoriker, humanekolog och poddprofil 
 • Alexandra Skoglund, coach, ledarskapskonsult och yoga-instruktör
 • Pontus Rystedt, innovationsexpert och civilingenjör
 • Åsa Kalée, hållbarhetskonsult och sammanhangsbyggare
 • Jens Rinnelt, bussines humanizer and leadership consultant
 • Tomas Bogren, samtalscoach och ledarstöd
 • Io Skogsmyr, evolutionsbiolog, neuropsykolog och organisationskonsult
 • Dominic Bosman Venter, transformativ samhällsutvecklare, pedagog, filosof och processterapeut
 • Martin Hansson, radioprofil
 • Caspian Almerud, samtalsexpert
 • Stellan Nordahl, ledarutvecklare och affärsfilosof

Kl 18.00-19.00 Mingel
Kl 19.00-19.45 Sändning – samtal del1
Kl 19.45-20.15 Paus med buffé
Kl 20.15-21.00 Sändning – samtal del2

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.