Överförmyndarens granskning

Vad säger lagen om överförmyndarens granskning. Svaret är nästan ingenting, utöver att granskning skall ske. Åsikter finns det däremot gott om. Mången god överförmyndare har gått vilse i granskningsdjungeln för att aldrig hitta ut igen. Regler och praxis, organisation, goda rutiner och väl beskrivna processer är några av de kunskaper som kommer att förmedlas på denna överlevnadskurs.

 

Innehåll

·      Lag och förarbeten

·      Domstolsavgöranden och JO-beslut

·      Detaljerad genomgång av granskningsprocessen, steg för steg.

 

Kurstillfälle 2019:

 

Lidköping

Torsdagen den 28 november, Stadshotellet Lidköping.

Nya Stadens Torg 1

Klicka här för info om lokalen.

Kursen börjar kl 10.00 (kaffe från kl 09.30) och avslutas kl 16.00

Sista anmälningsdag: Måndagen den 28 oktober 2019.

Avgifter mm

Kursavgift 2 900 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i konferensavgiften.

Föreläsare

Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan). Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare.

För vem

Kursen riktar sig till alla som jobbar med överförmyndarfrågor, såsom handläggare, nämndsledamöter, ensamma överförmyndare och kommunjurister. Kursen riktar sig också till tjänstemän hos länsstyrelsen som handlägger överförmyndarfrågor.

Dokumentation

Deltagarna kommer att erhålla en kursmapp och som vanligt en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost). Exempel på processkartor samt mallar och blanketter ingår i den digitala dokumentationen.

Om något inte skulle fungera med anmälan via länk kan anmälan göras via epost:

Till e-postadress wallgren.juridik@gmail.com  med angivande av:

·       Kurstillfälle:

·       Namn på deltagare:

·       Deltagares telefonnummer:

·       Deltagares e-postadress:

·       Kommun (eller annan organisation):

·       Faktureringsadress:

eller med vanlig post till; Jan Wallgren, Ljungströmsvägen 5 D, 531 53 Lidköping (genom att skicka in denna sida med ovanstående punkter ifyllda.

Bekräftelse sänds via e-post senast en vecka efter anmälan.                                                     

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Antalet deltagare är begränsat.

Fri avanmälan t o m 28 oktober 2019. Anmälan är därefter bindande men kan överlåtas på annan person.

För frågor om kursen, kontakta Jan Wallgren mobil (070-239 94 61), e-post: wallgren.juridik@gmail.com eller till Eva Wallgren 070-3802697.

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340