Vad säger lagen om överförmyndarens tillsyn. Svaret är nästan ingenting, utöver att tillsyn skall ske. Tillsynen är överförmyndarens viktigaste och övergripande uppgift. Denna kurs går igenom hela överförmyndarens verktygslåda när tillsynen skall utövas och beskriver tillsynen utifrån olika perspektiv.

 

Innehåll

·      Ställföreträdarnas upplysningsskyldighet

·      Ställföreträdarnas skyldighet att tillhandahålla räkenskaper

·      Vitesföreläggande och utdömande av vite

·      Skärpande föreskrifter

·      Anmärkning mot ställföreträdarens förvaltning

·      Entledigande av olämpliga ställföreträdare

·      Sekretessbrytande regler

·      Överförmyndares rätt att begära utfärdande av läkarintyg

·      Underrättelseskyldighet till överförmyndaren

·      Tillsyn utifrån grundläggande krav på ställföreträdare

·      Tillsyn utifrån ställföreträdarens grundläggande egenskaper

·      Överförmyndarens samtycke

·      Tillsyn genom granskning av redovisning

 

Kurstillfälle 2019:

Lidköping

Fredagen den 29 november, Stadshotellet Lidköping.

Nya Stadens Torg 1

Klicka här för info om lokalen.

Kursen börjar kl 10.00 (kaffe från kl 09.30) och avslutas kl 16.00 

Sista anmälningsdag: Tisdagen den 29 oktober 2019.

Avgifter mm

Kursavgift 2 900 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i konferensavgiften.

Föreläsare

Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan). Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare. 

För vem 

Kursen riktar sig till alla som jobbar med överförmyndarfrågor, såsom handläggare, nämndsledamöter, ensamma överförmyndare och kommunjurister. Kursen riktar sig också till tjänstemän hos länsstyrelsen som handlägger överförmyndarfrågor.

Dokumentation

Deltagarna kommer att erhålla en kursmapp och som vanligt en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost). Exempel på processkartor samt mallar och blanketter ingår i den digitala dokumentationen.

Om något inte skulle fungera med anmälan via länk kan anmälan göras via epost:

Till e-postadress wallgren.juridik@gmail.com  med angivande av:

·       Kurstillfälle:

·       Namn på deltagare:

·       Deltagares telefonnummer:

·       Deltagares e-postadress:

·       Kommun (eller annan organisation):

·       Faktureringsadress:

eller med vanlig post till; Jan Wallgren, Ljungströmsvägen 5 D, 531 53 Lidköping (genom att skicka in denna sida med ovanstående punkter ifyllda.

Bekräftelse sänds via e-post senast en vecka efter anmälan.                                                      

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Antalet deltagare är begränsat.

Fri avanmälan t o m 29 oktober 2019. Anmälan är därefter bindande men kan överlåtas på annan person.

För frågor om kursen, kontakta Jan Wallgren mobil (070-239 94 61), e-post: wallgren.juridik@gmail.com eller till Eva Wallgren 070-3802697.

Det är ganska lätt att ta sig till Lidköping med allmänna kommunikationer. Med snabbtåg tar det tre-fyra timmar från Stockholm (byte till buss i Skövde) och två-tre timmar från Göteborg (byte till buss i Skövde). Det går också direkttåg från Göteborg till Lidköping med ca två timmars restid. Stadshotellet i Lidköping ligger bara någon minuts promenad från Lidköpings resecentrum. Kommer du med bil så kör du till Gamla Stadens Torg 1 i Lidköping. Inom bekvämt gångavstånd från både resecentrum och kurslokalen finns också Hotell Edward, Hotell Läckö, Hotell Rådhuset samt Lidköpings Vandrarhem.

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340