Överförmyndarnyheter 2019

Välkomna till överförmyndarnyheter 2019. För elfte året i rad håller Wallgren Juridik denna populära kompetenshöjande utbildning för överförmyndare och alla andra berörda såsom ledamöter i överförmyndarnämnder och givetvis också tjänstemän. Som värdar för kursen står Jan och Eva Wallgren. Tillsammans har de över 40 års erfarenhet av praktisk överförmyndarverksamhet. Jan Wallgren är en av författarna till Överförmyndarpraktikan, författare till Gode Mannens ABC samt medförfattare till en handboken för tingsrätterna i överförmyndarärenden, God man, förvaltare och förmyndare. Vi har både juridiken och praktiken !

 

Innehåll

·      Nyheter. Domstolarna och JO har som vanligt varit på bettet under 2018. Efter den här genomgången av nya domstolsavgöranden, JO-beslut, lagförarbeten mm är åhöraren ”up to date” inom överförmyndarjuridiken. En uppdaterad överförmyndare är en bra överförmyndare. Denna gång har vi sorterat rättsfallen i olika ämnesområden. Presentationen av respektive område kommer att inledas med en genomgång av regelverket och följas av de nya rättsfallen.

Bl a följande kommer att gås igenom:

·      Anordnande av godmanskap (genomgång av samtliga förutsättningar)

·      Anordnade av förvaltarskap (genomgång av samtliga förutsättningar)

·      Upphörande av godmanskap

·      Upphörande av förvaltarskap (inklusive överförmyndaren ”omprövning” av förvaltarskap)

·      Upphörande av godmanskap för ensamkommande

·      Arvodet till ställföreträdarna

·      Uttag från barns spärrade konton, användningen av barns pengar.

·      Ställföreträdarens kvalifikationer och lämplighet

·      Sekretess hos överförmyndaren

·      Aktuella JO-beslut

·      Mm mm

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340