Överförmyndarnyheter 2020, Sollentuna

Överförmyndarnyheter 2020

Årets nödvändigaste kurs för alla som arbetar med överförmyndarverksamhet.

Välkomna till överförmyndarnyheter 2020. För tolfte året i rad håller Wallgren Juridik denna populära kompetenshöjande utbildning för överförmyndare och alla andra berörda såsom ledamöter i överförmyndarnämnder och givetvis också tjänstemän. Som värdar för kursen står Jan och Eva Wallgren. Tillsammans har de över 40 års erfarenhet av praktisk överförmyndarverksamhet. Jan Wallgren är en av författarna till Överförmyndarpraktikan, författare till Gode Mannens ABC samt medförfattare till handboken för tingsrätterna i överförmyndarärenden, God man, förvaltare och förmyndare. Vi har både juridiken och praktiken !

 

Innehåll

·      Nyheter. Domstolarna och JO har som vanligt varit på bettet under 2019. Efter den här genomgången av nya domstolsavgöranden, JO-beslut, lagförarbeten mm är åhöraren ”up to date” inom överförmyndarjuridiken. En uppdaterad överförmyndare är en bra överförmyndare. Även denna gång har vi sorterat rättsfallen i olika ämnesområden och inleder med en genomgång av regelverket på respektive område. Presentationen av respektive område kommer att inledas med en genomgång av regelverket och följas av de nya rättsfallen.

·      Genomgång av Länsstyrelsens Nationella riktlinjer gällande ställföreträdares redovisning.

·      Genomgång av Regeringens kommittédirektiv (Dir 2019:44). Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare.

Kursen börjar kl 09.30 (kaffe från kl 09.00) och avslutas kl 16.00

 

Sista anmälningsdag: Fredagen den 29 november 2019

Fri avanmälan fram till sista anmälningsdag. Därefter är anmälan bindande. Överlåtelse till annan person kan givetvis ske fram till kursstart.

Avgifter mm

Kursavgift 2 900 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i konferensavgiften.

Utbildare

Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan). Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare.

För vem

Kursen riktar sig till alla som jobbar med överförmyndarfrågor, såsom handläggare, nämndsledamöter, ensamma överförmyndare och kommunjurister. Kursen riktar sig också till tjänstemän hos länsstyrelsen som handlägger överförmyndarfrågor.

Dokumentation

Deltagarna kommer att erhålla en kursmapp och som vanligt en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost).

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340