Välkommen till BeachAid på BeachBrothers Arena på Alnängsbadet Örebro den 8 juni 2019 kl 10.00. Herrturnering 2 spelare per lag. Singelspelare pusslas ihop med varandra. Anmälningsavgift Över 20 år betalar 150 kr, Under 20 år betalar 75 kr (skriv "BA ungdom" under rabattkod i anmälan), efteranmälan vid arenan i mån av plats kostar 20 kronor extra. Alla avgifter till välgörenhet. Medarrangörer: BeachBrothers, Hagakyrkan och Betelkyrkans ungdom. Mer info: Kajas Norin 072 853 24 04, kajsa@betelkyrkan.se

OBS! Välj två under antal platser (=personer) innan du skriver i något annat i formuläret om du ska anmäla ett lag.  Med "Platser kvar" menas antal spelare.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.