3 dagars grundkurs i Motiverande Samtal (MI - Motivational Interviewing)

Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och 
kommunikationsstil som syftar till att höja motivationen till att genomföra förändring hos individen. MI är inriktat på att lösa ambivalens och framkalla och förstärka viljan till förändring. Inom MI lägger man stor vikt vid det empatiska förhållningssättet och därigenom skapas bättre förutsättningar för att en förändring ska bli möjlig. Detta sker bland annat genom att förstärka klientens känsla för egen kompetens, vilja och beredskap att genomföra den önskvärda förändringen. MI rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som stöd inom flera olika områden där en person kan behöva genomföra livsstilsförändringar.

3 dagars grundkurs i M
I riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete motiverar andra människor till förändring. 

INNEHÅLL 
Under utbildningen varvas föreläsning, gruppdiskussioner, videoexempel och praktiska övningar. Deltagarna kommer bland annat få lära sig om:    
-  MI-processen
-  Motivation, diskrepans och ambivalens
-  Viktiga komponenter för motivation
-  Förändringshjulet (av Proschaska & Diclemente) 
-  Reflektivt lyssnande
-  Uppmärksamma och framkalla förändringsprat 
-  BÖRS (Bekräfta, Öppna frågor, Reflektivt lyssnande, Summera) 
-  Strategier och samtalsverktyg
-  Att hantera motstånd – Disharmoni och bibehållandeprat  
-  Fallgropar för samtalsledaren
-  Praktiska övningar och diskussioner  
 

I KURSEN INGÅR: 
• Kursmaterial 
• Övningsmaterial

• Kursintyg 
• För- och eftermiddagsfika (ej lunch). Frågan om specialkost avser
således fikat.
 

DATUM & TIDER 2019
Tis 8/10 kl. 9-16
Ons 9/10 kl. 9-16
Tors 31/10 kl. 9-16
 

PLATS
IOGT-NTO-gården i KlaraKlara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm
Nära T-centralen och Centralstationen  

Information kommer också att skickas ut ca 1 vecka innan kursen. Det är bra om ni skriver ut dessa papper, läser igenom dem innan och tar med dem till kursen. 

PRIS
OBS! Early-bird-pris för dem som anmäler sig senast 1/7 2019! 4 300 kr exkl. moms (5 375 kr inkl. moms)
O
rdinarie pris (efter 1/7 2019): 4 900 kr per person exkl. moms (6 125 kr inkl. moms)

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG
15/9 2019
 

OBS - I anmälan behöver ni uppge korrekt fakturareferens. Om ni inte har någon speciell fakturareferens så kan ni bara uppge erat namn/företagsnamn.  
Fakturan skickas automatiskt via bekräftelsemailet! 
  

KURSLEDARE
Carina Bång, beteendevetare, utbildare i Motiverande samtal, medlem i MINT & cert CRAFT-terapeut. Författare till böckerna "Släpp kontrollen - Vinn friheten" och "Du är viktig!" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser. 
 
Om du har frågor gällande kursen, maila Carina på info@carinabang.se eller besök www.carinabang.se.    
 

VARMT VÄLKOMNA!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.