ART-Instruktörsutbildning

Efter att ha genomgått ART-instruktörsutbildningen inkl examinering kommer deltagaren att kunna hålla egna grupper, familjer eller arbeta enskilt med arbetsmetoden ART (Aggression Replacement Training). ART är en vetenskaplig och kliniskt prövad arbetsmetod som handlar om att byta ut negativa reaktioner och handlingar med alternativt mer effektiva beteenden. Det barn, ungdomar och vuxna ibland saknar är de grundläggande och sociala färdigheterna, vilket medför kommunikations- och kontaktsvårigheter. För att komma till rätta med dessa problem arbetar man i ART med tre komponenter: känslokontroll/konflikthantering (rollspel), social färdighetsträning (indelat i 50 färdigheter som man tränar i rollspel) och moralutveckling (diskussioner).  

Mer av: Sociala Nycklar AB

Pris :  16000 SEK

FULLBOKAD!

Lägg till i kalendern 2018-01-23 00:00:00 America/Los_Angeles ART-Instruktörsutbildning För mer detaljer : Akademihotellet, Övre Slottsg 5, Uppsala FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.