Välkommen till anmälningsformuläret för programmet "Affärsmannaskap".

Kursinformation:

Programmet "Affärsmannskap" ges av Lunds Universitet i samarbete med fackförbundet Naturvetarna. Programmet hålls under 4 programträffar med start den 28-30 augisti 2019 och avslutning 9-10 januari 2020. Efter godkänd examination erhåller deltagaren 7.5 högskolepoäng. Ytterligare information om kursinnehållet återfinns på:
http://luvit.ced.lu.se/AffarsmannaskapNatur. Information om plats och lokal för Programträff 1 kommer att skickas ut i ett välkomstbrev inför kursstart.

 

Kursdatum:

 

Träff 1: Lund: den 28-30 augusti

Träff 2: Stockholm: den 17-18 oktober

Träff 3: Stockholm: den 5-6 december

Träff 4: Lund: den 9-10 januari 2020

 

Anmälan och avbeställning:

Sista datum för anmälan är 16 juni 2019.

Anmälan till utbildningen är bindande. Vid avbeställning senast 6 veckor före utbildningens början debiteras deltagaren 6 000 SEK. Vid avbeställning mindre än 6 veckor före utbildningens början debiteras deltagaren utbildningen i sin helhet. Byte av deltagare inom samma företag/organisation kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med utbildningsstart. Lunds Universitet förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir otillräckligt.

Avgift och fakturering:

39 000 kr, exklusive moms för medlemmar i Naturvetarna/Sveriges Farmaceuter. Icke medlemmar betalar 46.000 kr. Om du är medlem uppger du rabattkoden "NaturSACO" vid anmälan. Programavgiften inkluderar måltider under kurstiden men ej logi eller litteraturkostnad. Betalning erläggs mot faktura med trettio (30) dagars betalningstid. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635). Fakturering sker vid kursstart.

Tack på förhand för din ansökan!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

01 augusti 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.