Lunchen kl 12.00 och efterföljande avdelningsmöte är endast för Skogsavdelningens ledamöter.

Kaffe serveras kl. 15.00 i Oscars källare och är för alla anmälda. Den formella sammankomsten börjar 15.30 och själva programmet kl 15.45. Efter inledningsanförandena följer en diskussion/frågestund fram till kl.18.00 varefter en ärtsupé serveras i Oscars källare.

Vid sammankomsten utdelas en jetong till samtliga deltagare. Jetongen kan användas som betalning för supén, alternativt erläggs 100 kronor.

OBS! Anmälan till supén är bindande! OBS! När Din anmälan är korrekt registrerad skickas omgående en automatisk bekräftelse till angiven epostadress. Om så inte är fallet måste anmälan göras om.

 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Eventry.com är en eventplattform som låter arrangörer registrera och marknadsföra sina evenemang. Oavsett om det är privata eller offentliga evenemang, hjälper vårt online deltagarhanteringssystem dig att öka försäljningen, engagemanget och att leverera en utmärkt upplevelse för din publik.