Du får genom kursen en förståelse för hur en företagsöverlåtelse går till och en grundläggande kunskap i företagsvärdering. Du lär dig de vanligaste värderingsteknikerna för onoterade företag. Vi sätter fokus på att ge dig en praktisk tillämpning av diskonterad kassaflödesvärdering och relativ värdering, de mest använda metoderna för företagsvärdering. I ett särskilt avsnitt redogörs för aktuella skattefrågor som kan uppkomma vid företagsöverlåtelser.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.