Kursen vänder sig till dig som vill få en introduktion till hur arbetsmarknaden i Stockholm ser ut, vilka branscher och yrken som är mest representerade inom länet och få en överblick över olika rekryteringsvägar.

Vi jobbar även med självkännedom genom att se över våra egna förmågor, intressen, kompetens, självkänsla och självförtroende samt mål för att lättare hitta en väg mot arbetsmarknaden.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.