Att arbeta 1: Arbetsrätt

Hur ser arbetsrätten ut i Sverige och vilka lagar finns? Vad innebär det att 85 % av reglerna bestäms genom avtal och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och arbetstagare)? Hur går detta till?

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.