Att arbeta 2: Medbestämmande

Medbestämmande i arbetslivet - Hur kan arbetstagare få vara med och påverka på en arbetsplats? Vad är ett kollektivavtal och vad innebär det i praktiken? Vilka ingår ett kollektivavtal och för vem gäller det? Vi pratar också om den okränkbara rätten att vara med i en organisation (fackförbund) samt rätten att välja att inte vara med i en organisation.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.