Att kunna läsa och förstå en årsredovisning är helt nödvändigt för att kunna dra rätt slutsatser om det egna bolaget och hur omvärlden uppfattar årsredovisningen.

Precis lika viktigt är det att förstå kunders och leverantörers årsredovisningar när du gör affärer. Det här är en grundkurs och vänder sig till dig som är företagsledare eller chef med resultatansvar.

Mål:
Deltagaren kommer efter att ha genomgått kursen självständigt kunna läsa, förstå och dra rätt slutsatser om en vanlig årsredovisning i ett aktiebolag.  


Ur kursens innehåll:
• Att tänka på vid genomgång av årsredovisningar - tips och råd från en revisor
• Läs årsredovisningen som banken läser den
• Resultatanalys - lär dig läsa mellan raderna
• Balansräkningen - tillgångar, skulder och eget kapital
• Förstå sambandet mellan resultat- och balansräkningen
• Hur resultatet kan förbättras - kosmetik inom vad som är tillåtet
• Kontrollbalansregler - måste följas om det går dåligt
• Goodwill och aktiverade kostnader - vad du bör se upp med
• Nyckeltal - tre du måste känna till
• Jämför ditt bolags siffror mot konkurrenterna på ett enkelt sätt
• Företagsvärdering - kort om substansvärde, avkastningsvärde och P/E tal
• Årsredovisningen och delägaravtal
• Att tolka årsredovisningar och att hitta fel och fällor
• Kreditgivning till kunder - hur årsredovisningen och andra verktyg används
• Övningar och praktikfall
 
Målgrupp:
Företagsledare och chefer med resultatansvar. Kursen är en grundkurs.

Tid: 2019-04-12, kl 09.00 - 16.30.
Plats: Mazars SET, Jakobsgatan 6, Sthlm
Pris: 4 750 SEK (exl moms). I kursavgiften ingår kaffe och lunch samt dokumentation.


Avanmälan: Vid avanmälan senare än en vecka före kursdatum debiteras 50% av deltagaravgiften.

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.