Skånskt yllebroderi får fötter och inspirerar till fria spetssömmar i kombination med trådslöjd.

Du får göra teknikprover i spetssöm och andra typer av genombrutna sömmar. De skånska yllebroderierna står för inspirationen och du får studera deras mönstervärld och skissa på förlagor till det fortsatta arbetet. 

En dag ägnas åt trådslöjd med metalltråd, dessa former är sedan grunden till de fortsatta spetssömsbroderierna. Olika kvaliteter av trådar och garner används.

Kursen avslutas med att myllret av figurer sätts samman till en gemensam (tillfällig) komposition/installation.

Tid: 9-13 juli, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, Österleden 10 Landskrona
Lärare: Katarina Evans (Stockholm) och Louise Vitas (Saxtorp)
Kostnad: 2800 kr

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.