Babysång 0 - 8 mån, onsdagar kl. 13.00 HT 19 Ljungdalakyrkan

Babysången varar c:a 45 minuter. Hit samlas vi, med de små barnen i åldern 0 mån - 8 mån, för att sjunga och röra oss till musik. Helst utan medföljande syskon. Verksamheten är gratis.

Fika till självkostnadspris kommer att serveras efter gruppens slut.

FULLBOKAD!

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340