Fortsättning Småbarnsimskola - Firren Åldersgrupp 6 månader - 2,5 år 

Rörelse Barnen blir nu mer medvetna om vad som sker runt omkring dem och vill upptäcka. De föredrar att vara upprätta vilket gör att ryggövningarna måste ske med finess och uppfinningsrikedom.

Vad kan vi förvänta oss i denna kurs?
Barnet kan börja sparka sig fram självständigt under vattnet och lära sig att själv vända tillbaka till kanten efter ett hopp. Det kan börja hämta luft för att simma längre. I denna åldersfas upptäcker barnet oftast vattnet på egen hand snarare än med vännerna i gruppen. Däremot lär sig många av att iaktta andra i gruppen och vill prova själva också. När barnet är mellan 18-24 månader gammalt kan vi förvänta oss att det självständigt kan komma ner i vattnet, vända tillbaka till kanten och klättra upp igen.

Det är en livräddande övning som också är ett av simskolans främsta mål.

Tänk på att fylla i rabattkoden syskon om ni har fler barn som simmar hos oss.  

Då betalar du fullt pris för första barnet och har rabatt för barn 2, 3, 4 osv.

Grupperna pågår i 30 min per tillfälle

Är det fullt i grupperna? Boka in er på en reservplats så startar vi upp fler grupper. 

 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.