Bokslutskurs 1, kursen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt beräkning av bokslutsdispositioner och inkomstskatt samt upprättande av en årsredovisning.

När:  2019-09-16 - 2019-09-18

Var: Helsingborg, kontoret

Lärare: Thomas Svefelt, Anders O Persson 


Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.