När: 2019-10-16

Var: Stockholm, kontoret

Lärare: Nils Albertsen

Bolagsrätt och obestånd, kursen ger dig en inblick som går längre än lagtexten i centrala frågor inom aktiebolagsrätten och obeståndsrätten. För att öka förståelsen vid den praktiska tillämpningen av olika regler, går vi igenom frågorna mot bakgrund av grundläggande aktiebolagsrättsliga och obeståndsrättsliga principer och reglernas ändamål

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.