CRAFT - Grundkurs för yrkesverksamma 18-20/11 2019, Stockholm

    

Grundkurs i CRAFT som vänder sig till yrkesverksamma som möter anhöriga till personer med missbruk i sitt arbete/ideella verksamheter. 

 

CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. CRAFT baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).

 

 

CRAFT är ett program för att hjälpa familjemedlemmar till en person med beroendeproblematik till en ökad livskvalitet samt stödja sin närstående till behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som viktiga personer till personen med beroendeproblematik, med stor erfarenhet och kunskap om personen då de ofta levt med personen under många år och har tät kontakt med personen. Beroendeproblem påverkar ofta relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna negativt vilket kan leda till aggressivitet, tjat, anklaganden osv. I CRAFT lär man ut mer fungerande strategier. Forskning visar också att familjen är en stark motiverande faktor för personer med beroendeproblematik söker hjälp samt att goda relationer minskar risken för återfall efter behandling. 

 

4 övergripande mål i CRAFT

1.Förbättra anhöriges välbefinnande (känslomässigt, fysiskt, relationer, gränssättning) 

2.Förbättra relationer inom familjen 

3.Minska den närståendes intag av alkohol och andra droger 

4.Påverka personen med beroendeproblem att söka behandling  

 

OBS! CRAFT är inte behandling för "medberoende", utan fokuserar på den anhöriges förhållningssätt och kommunikation med personen med beroendeproblematik. 

 

 

Undervisningen i kursen varvas mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. 

 

I KURSEN INGÅR: 

•Kursmaterial 

•Övningsmaterial som sedan kan användas med de anhöriga 

•Powerpoint material som kan användas för CRAFT-grupper 

•Kursintyg 

•För- och eftermiddagsfika (ej lunch)

 

 

DATUM & TIDER:

Mån 18/11 kl. 9-16 

Tis 19/11 kl. 9-16 

Ons 20/11 kl. 9-16

 

 

PLATS: Stockholm

Adress meddelas i bekräftelsen efter anmälan  

PRIS: 5 800 kr per person exkl. moms (7 250 kr inkl. moms) 

OBS! EARLY BIRD-PRIS för dem som anmäler sig innan den 18/8 2019! 5 400 kr exkl. moms (6 750 kr inkl. moms)

 

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28/10 2019

I anmälan behöver ni uppge korrekt fakturareferens. Om ni inte har någon speciell fakturareferens så kan ni bara uppge erat namn/företagsnamn.  

Fakturan skickas automatiskt via bekräftelsemailet!

 

 

KURSLEDARE: Carina Bång, Beteendevetare, Cert CRAFT-terapeut, utbildare i Motiverande samtal. Utbildad i CRAFT av grundaren PhD Robert Meyers. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser, "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper och nu senast "Du är viktig" som är en självhjälpsbok främst till föräldrar till dotter/son med beroendeproblematik, den är inspirerad av CRAFT.

 

Om du har frågor gällande kursen, maila Carina på info@carinabang.se  

 

För mer information om CRAFT-kolla grundaren Ph.D. Robert J. Meyers hemsida: https://www.robertjmeyersphd.com/craft.html

 

 

VÄLKOMNA!

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340