CRAFT - Grundkurs för yrkesverksamma 20-22/5 2019, Stockholm

    

Grundkurs i CRAFT som vänder sig till yrkesverksamma som möter anhöriga till personer med missbruk i sitt arbete/ideella verksamheter. 

 

CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. CRAFT baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).  

 

CRAFT är ett program för att hjälpa familjemedlemmar till en person med beroendeproblematik till en ökad livskvalitet samt stödja sin närstående till behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som viktiga personer till personen med beroendeproblematik, med stor erfarenhet och kunskap om personen då de ofta levt med personen under många år och har tät kontakt med personen. Beroendeproblem påverkar ofta relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna negativt vilket kan leda till aggressivitet, tjat, anklaganden osv. I CRAFT lär man ut mer fungerande strategier. Forskning visar också att familjen är en stark motiverande faktor för personer med beroendeproblematik söker hjälp samt att goda relationer minskar risken för återfall efter behandling. 

 

4 övergripande mål i CRAFT

1.Förbättra anhöriges välbefinnande (känslomässigt, fysiskt, relationer, gränssättning) 

2.Förbättra relationer inom familjen 

3.Minska den närståendes intag av alkohol och andra droger 

4.Påverka personen med beroendeproblem att söka behandling  

 

OBS! CRAFT är inte behandling för "medberoende", utan fokuserar på den anhöriges förhållningssätt och kommunikation med personen med beroendeproblematik. 

 

Undervisningen i kursen varvas mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. 

 

I kursen ingår: 

•Kursmaterial 

•Övningsmaterial som sedan kan användas med de anhöriga 

•Powerpoint material som kan användas för CRAFT-grupper 

•Kursintyg 

•För- och eftermiddagsfika (ej lunch)  

 

DATUM & TIDER:

Mån 20/5 kl. 9-16 

Tis 21/5 kl. 9-16 

Ons 22/5 kl. 9-16 

 

PLATS: Stockholm

Adress meddelas i bekräftelsen efter anmälan  

PRIS: 5 800 kr per person exkl. moms (7 250 kr inkl. moms) 

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28/4 2019

I anmälan behöver ni uppge korrekt fakturareferens. Om ni inte har någon speciell fakturareferens så kan ni bara uppge erat namn/företagsnamn.  

Fakturan skickas automatiskt via bekräftelsemailet!

 

KURSLEDARE: Carina Bång, Beteendevetare, Cert CRAFT-terapeut, utbildare i Motiverande samtal. Utbildad i CRAFT av grundaren PhD Robert Meyers. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser, "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper och nu senast "Du är viktig" som är en självhjälpsbok främst till föräldrar till dotter/son med beroendeproblematik, den är inspirerad av CRAFT.

 

Om du har frågor gällande kursen, maila Carina på info@carinabang.se  

 

För mer information om CRAFT-kolla grundaren Ph.D. Robert J. Meyers hemsida: https://www.robertjmeyersphd.com/craft.html

 

VÄLKOMNA!

FULLBOKAD!

MER FRÅN ARRANGÖREN Coaching & Motivation Scandinavia AB

MI-Kamratstödjarkurs - 17-18/12 2019 + 21/1 2020

17 december 2019

Stockholm

Coaching & Motivation Scandinavia AB

Kostnadsfritt
6125 SEK

CRAFT - Grundkurs för yrkesverksamma 18-20/11 2019, Stockholm

18 november 2019

Stockholm

Coaching & Motivation Scandinavia AB

Kostnadsfritt
6750 SEK

Liknande evenemang

MI-Kamratstödjarkurs - 17-18/12 2019 + 21/1 2020

17 december 2019

Stockholm

Coaching & Motivation Scandinavia AB

Kostnadsfritt
6125 SEK

Out of the Blue / MEN

07 februari 2020

Rösrath

Conscious Leadership Coaching BV

Kostnadsfritt
445 EUR

Introduction to CFT with professor Paul Gilbert

16 september 2020

København

Rikke Kjelgaard

Kostnadsfritt
6875 DKK

''Kom igang med ACT'' ved Rikke Kjelgaard

23 oktober 2019

København

Rikke Kjelgaard

Kostnadsfritt
5625 DKK

Fordybelseskursus i ACT ved Rikke Kjelgaard

20 november 2019

København

Rikke Kjelgaard

Kostnadsfritt
5625 DKK

Fordybelseskursus i ACT ved Rikke Kjelgaard med VIP rabat

20 november 2019

København

Rikke Kjelgaard

Kostnadsfritt
5625 DKK

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340