Bli företagets expert och stötta andra chefer och medarbetare inom Organisatorisk och social arbetsmiljö! Certifierad handledarutbildning i OSA.
Anmäl dig idag yill den 13-14 mars 2018. Senast anmälningsdag den 6/3

Utbildningsort: Stockholm, Nacka Strand.
Syftet med att bli certifierad är att du i din roll tydligare kan stötta och vägleda andra i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Certifieringen är en viktig utgångspunkt för att säkerställa att kunskapen finns samt att ge mandat att fortsätta och hålla i det främjande arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

 

Den nya föreskriften Organisatorisk och Social Arbetsmiljö(AFS2015:4) har trädde i kraft den 31 mars 2016. Den behandlar olika orsaker till stress och ställer krav på specifik kunskap hos chefer och ledare att arbeta förebyggande och främjande. Det handlar både om kunskaper inom ledning samt styrning och också att kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen.

Vad innebär det att bli certifierad?
Att bli certifierad innebär att vi som utbildningsanordnare försäkrar att deltagaren fått kunskaper och färdigheter att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Deltagaren har också påvisat dessa färdigheter genom att redovisa uppgifter på olika sätt. För att blir certifierad ska alla uppgifter vara slutförda inom utbildningens tid och deltagaren ska ha haft en närvaro på minst 80%.

Var, hur och mer...

Hitta hit

{{eventDesc.company.company_name}}
{{eventDesc.company.company_adress}}, {{eventDesc.company.company_zipcode}}, {{eventDesc.company.company_city}}

Kontakta oss

{{eventDesc.company.company_inv_ref}}
{{eventDesc.company.company_phone}}

Certifierad handledarutbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö 13 -14/3 - 2018, Nacka Strand, Stockholm

Pris  :  Kostnadsfritt {{eventDesc.event_Price}}

Mer av: VeaLearn Utbildning

Pris :  8625 SEK
Till att visa formulär follow

MER FRÅN ARRANGÖREN {{eventDesc.company.company_name | uppercase}}

{{eventlist.event_name}}

Läs mer & boka

{{eventlist.event_name}}

{{ 'ConvertableLongDate'|translate:{date:eventlist.StartDate} }}

{{eventlist.event_place_city}}

{{eventlist.company_name.split('<')[0]}} {{eventlist.company_name}}

Kostnadsfritt
{{eventlist.event_Price}}

Liknande evenemang

{{eventlist.event_name}}

Läs mer & boka

{{eventlist.event_name}}

{{ 'ConvertableLongDate'|translate:{date:eventlist.StartDate} }}

{{eventlist.event_place_city}}

{{eventlist.company_name.split('<')[0]}} {{eventlist.company_name}}

Kostnadsfritt
{{eventlist.event_Price}}

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.