Deltagaravgift (notkostnad) 375 kr för medlem i Sveriges Körförbund. Icke medlem betalar 555 kr och då ingår ett medlemskap i Sveriges Körförbund om man så önskar.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.