Europaforum Hässleholm startades 2002 som ett halvdagsseminarium av Lorenz Pucher. Sedan dess har forumet utvecklats för varje år och är nu Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. En gång per år möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.


Europaforum Hässleholm syftar till att främja en öppen debatt och minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Här samlas representanter från olika politiska inriktningar, sociala bakgrunder och åldrar för att delta i en konstruktiv dialog kring Europas och EU:s betydelse och utveckling.


Under seminarier, paneldebatter och utfrågningar belyses europeiska frågor ur ett medborgarperspektiv. På så sätt vill vi tydliggöra sambanden mellan besluten i Bryssel och den enskildes vardag. Samtliga programpunkter är gratis och öppna för allmänheten.


För att öka ungas engagemang i Europafrågor bjuds studenter in för att delta i seminarier och utfrågningar.


De senaste fem åren har Europaforum Hässleholm besökts av 12 000 seminariedeltagare och 275 föreläsare. Evenemanget bevakas av tv, radio och press med en räckvidd på 2 miljoner människor.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.