KSLA driver därför sedan ett par år ett projekt med syftet ”Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”.  Projektet har hittills tagit fram ett skriftligt kunskapsunderlag samt arrangerat ett seminarium och två rundabordssamtal med deltagande av sakkunniga jurister, engagerade näringsföreträdare och ansvariga myndigheter. 

Projektet önskar nu delge erfarenheter från projektarbetet samt fördjupa och konkretisera dialogen kring äganderätten med närmast berörda politiker och tjänstemän genom att bjuda in till en exkursion. Vi kommer att åka buss från Riksdagshuset till Sättraby nära Rimbo. Under bussresan presenterar projektet sitt arbete, och på plats i markerna möter vi sedan företagare och samtalar om naturens dynamik, människans brukande och äganderättens betydelse

Liknande evenemang

FULLBOKAD

Intresseanmälan: Öster om Wallacelinjen - Indonesiens natur 2019 (14-21 dgr)

01 oktober 2019

Indonesien

Gränslösa Resor AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Nyhetsbrev, beställning. Du kan avsluta när du vill.

28 mai 2015

Gränslösa Resor

Gränslösa Resor AB

Kostnadsfritt

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.