Välkommen med din anmälan till vår förberedande insats för läkare utbildade utanför EU/EES som ges av Lunds universitet. 

Unik möjlighet för läkare utbildade utanför EU/EES som under våren 2019 planerar att genomföra Socialstyrelsens Kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av teoretiska medicinska kunskaper ges möjligheten att på bästa sätt vara förberedd inför Kunskapsprovet och komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

Studierna kommer att bedrivas på heltid i Lund och kan inte kombineras med någon annan aktivitet. Deltagarna kommer att få tillgång till de senaste skriftliga examinationerna från läkarprogrammet vid Lunds universitet och precis som Kunskapsprovet täcker examinationerna alla tio kurser som ingår i läkarprogrammet. Examinationerna har till stor del samma format (flervalsfrågor) som frågorna på Kunskapsprovet och därmed tränas deltagarna på att hantera detta frågeformat på svenska. Deltagarna kommer även att träna på den svenska terminologin som används i Kunskapsprovet, där stöd kommer att finnas i form av undervisning på svenska.

Projektet har 20 platser och pågår från 28/1 - 6/5, 2019. Målet är att deltagarna ska vara väl förberedda inför Kunskapsprovet 7 maj. 

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.