Föreläsare: Charlotte Skoglund 


Datum och tid: Tisdagen den 14 maj 2019 klockan 17.00 – 19.30 inkl paus
Lokal:  ABF Sveavägen 41
Pris: 400 kr inklusive moms

Ur innehållet:

 • Vad vet vi om risken för substansbrukssyndrom (SUD) hos personer med ADHD?
 • Är en eventuell riskökning genetisk eller beror den på miljöfaktorer?
 • Finns det en risk även hos förstagradssläktingar?
 • Vad vet vi om alkoholbruk, missbruk och beroende hos unga med ADHD?
 •  

  Charlotte Skoglund är överläkare och specialist i psykiatri och möter dagligen ungdomar och oroliga, olyckliga och upprörda föräldrar. Hon forskar på institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och hennes avhandling handlar om samsjuklighet eller behandling vid neuropsykiatrisk problematik och samtidigt skadligt substansbruk och beroendesjukdom. Charlotte är en flitigt anlitad föreläsare och hennes forskning spänner från tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och unga vuxna.

  Funderingar?

  Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.