Är du rädd för icke-troende människors frågor? Vill du stärka din egen tro samtidigt som du får verktyg för att kunna prata om din tro med människor på ett mer övertygande sätt?

 

Nu har du möjlighet att gå Apologias distanskurs Förklara och försvara höstterminen 2019!

 

Kursen heter ”FÖRKLARA och FÖRSVARA – Introduktion till kristen apologetik” och består av tolv videoföreläsningar med läsuppgifter, online diskussionsforum, webinars och träff på en konferens i Stockholm.

De tolv ämnena som berörs är:

 1. Behöver tron försvaras
 2. Att tänka i världsbilder
 3. Den historiske Jesus
 4. Jesu uppståndelse
 5. Guds existens I
 6. Guds existens II
 7. Vetenskap och tro
 8. Ondskans problem
 9. Tvivel 
 10. Längtan
 11. Kan man lita på Bibeln?
 12. Jesus den enda vägen
 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.