Förpackningar på gott och ont, 16 sept

{{Evt_name}}

Registreringsdatum gått
I dagens livsmedelssystem är vi beroende av förpackningar. Allt fler företag och organisationer antar förpackningsstrategier med fokus på att samtliga förpackningar ska bestå av förnyelsebara råvaror från skog och åkrar. Men räcker skogen och åkrar till för alla förpackningar vi behöver och vad blir konsekvenserna vid markanvändningen?  

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Mobiltelefon
Kontaktuppgifter

E-postadress: hello@eventry.com

Mobiltelefon: 010 - 10 10 340