Förvaltningslagen för överförmyndare

Fördjupande kunskaper i förvaltningslagens regler om handläggning av ärenden och annan förvaltningsverksamhet är ett måste för alla som arbetar i överförmyndarverksamheten. Det gäller också att lära sig att tillämpa förvaltningslagen tillsammans med överförmyndarens speciallagstiftning och lära sig vilka regler som har företräde. När du genomfört denna utbildning har du alla verktyg som behövs för att klara det konststycket.

 

Innehåll

·      Inledande bestämmelser

·      Grunderna för god förvaltning

·      Allmänna krav på handläggningen av ärenden

·      Hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in

·      Beredning av ärenden

·      Överförmyndarens beslut

·      Rättelse och ändring av beslut

·      Åtgärder vid överklagande

 

Kurstillfälle 2019:

Lidköping

Torsdagen den 7 november, Stadshotellet Lidköping.

Nya Stadens Torg 1

Kursen börjar kl 10.00 (kaffe från kl 09.30) och avslutas kl 16.00

Sista anmälningsdag: Måndagen den 7 oktober.

Avgifter mm

Kursavgift 2 900 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i konferensavgiften.

Föreläsare

Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan). Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare. 

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340