Grundutbildning i FIT – Feedbackinformerade tjänster

FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i den insats som ges, för att regelbundet följa upp dels vilket utfall insatsen leder till, dels vad som kan förbättras i stödet som ges. FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell. Klientens delaktighet och dialogen kring samarbetet är avgörande för att insatsen ska fungera.

FIT är en självklar del av en evidensbaserad praktik, och är evidensbaserat av SAMHSA i USA. ICCE står bakom arbetssättet, som kan anses etablerat i Danmark och Norge, med en snabb utveckling på gång också i Sverige.

Misa Kompetens erbjuder grundutbildning i FIT, omfattande 2 dagar. Innehåll i urval:
- Grunder för vad som är verksamt i vård och omsorg
- Kärnkompetenser i FIT
- Skattningsinstrumenten ORS och SRS
- Introduktion av arbetssätt och skattning till klient
- Kopplingen till systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig förbättring
- Kopplingen till professionell utveckling och deliberate practice
- Grunder kring handledning i FIT
- Grunder kring implementering av FIT

Våra utbildare är utbildade i Chicago av Scott Miller och certifieras inom kort av ICCE. Vi har lång erfarenhet som utbildare inom socialt arbete. Misa Kompetens har sedan 2017 implementerat FIT i Misa AB, omfattande 15 enheter och drygt 200 medarbetare.

Till att visa formulär

MER FRÅN ARRANGÖREN Misa Kompetens AB

IPS Grundutbildning

18 november 2019

Kista

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
13000 SEK

Supported Employment Grundutbildning

17 september 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
13000 SEK

Supported Education Grundutbildning

30 september 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
7750 SEK

Supported Education Fördjupning

02 oktober 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
4200 SEK

IPS Handledarutbildning

21 oktober 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
13000 SEK

Supported Employment - Arbetsgivare

05 november 2019

Norrmalm

Misa Kompetens AB

Kostnadsfritt
4375 SEK

Liknande evenemang

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

M3M Property EXPO by ASSET DEALS

25 augusti 2019

Gurugram

Asset Deals

Kostnadsfritt
Free

Baltic Executive Medical Tourism Summit

23 oktober 2019

Jurmala

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

S&OP Excellence Forum: Supply Chain, Demand & forecasting Refined

10 september 2019

Berlin

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

S&OP Excellence Forum: Supply Chain, Demand & forecasting Refined

10 september 2019

Berlin

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340