Grundutbildning i FIT – Feedbackinformerade tjänster

FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i den insats som ges, för att regelbundet följa upp dels vilket utfall insatsen leder till, dels vad som kan förbättras i stödet som ges. FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell. Klientens delaktighet och dialogen kring samarbetet är avgörande för att insatsen ska fungera.

FIT är en självklar del av en evidensbaserad praktik, och är evidensbaserat av SAMHSA i USA. ICCE står bakom arbetssättet, som kan anses etablerat i Danmark och Norge, med en snabb utveckling på gång också i Sverige.

Misa Kompetens erbjuder grundutbildning i FIT, omfattande 2 dagar. Innehåll i urval:
- Grunder för vad som är verksamt i vård och omsorg
- Kärnkompetenser i FIT
- Skattningsinstrumenten ORS och SRS
- Introduktion av arbetssätt och skattning till klient
- Kopplingen till systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig förbättring
- Kopplingen till professionell utveckling och deliberate practice
- Grunder kring handledning i FIT
- Grunder kring implementering av FIT

Våra utbildare är utbildade i Chicago av Scott Miller och certifieras inom kort av ICCE. Vi har lång erfarenhet som utbildare inom socialt arbete. Misa Kompetens har sedan 2017 implementerat FIT i Misa AB, omfattande 15 enheter och drygt 200 medarbetare.

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.