Denna utbildning handlar om att lyckas med att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag med en extern vd.

Vi går igenom vad som är speciellt utmärkande för ägarledda bolag, ett bolags olika utvecklingsfaser, skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt och vad som krävs av såväl ägare, styrelse som vd för att lyckas att ta bolaget till nästa nivå.

Stort fokus ligger på vikten av att förstå de olika rollerna ägare, styrelse och VD och dess utmaningar. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.