Familjeterapi vid ätstörning, 7,5 hp

{{Evt_name}}

Familjeterapi vid ätstörning, 7,5 hp

Familjeterapi är den evidensbaserade behandlingen för barn och ungdomar med ätstörningar. Denna utbildning avser att i första hand förbättra kunskapsläget för de som arbetar med ätstörningar hos barn och ungdomar, där det är helt avgörande med rätt inriktning på familjeterapin från början. 

Familjeterapi vid ätstörning: Grunderna i den familjeterapi modell utbildningen bygger på har sin grund i det terapeutiska arbete som utvecklades på 70-talet. Den första behandlingsstudien vid Maudsley sjukhuset i London kom 1987. Familjeterapi har efter den studien alltmer kommit att visa sig vara den behandlingsmetod som har bäst evidens vid behandling av unga patienter med anorexia nervosa. Familjeterapi har även stöd vid behandling av bulimia nervosa hos den unge patienten. Familjeterapi vid ätstörningar skiljer sig från sedvanlig familjeterapi på ett antal punkter. Det gäller i första hand intensitet och fokus; det rör sig om medicinsk hotfulla tillstånd där en förändring måste ske snabbt. Denna utbildning avser att i första hand förbättra kunskapsläget för de som arbetar med anorexia nervosa hos barn och ungdomar, där det är helt avgörande med rätt inriktning på familjeterapin från början.


Familj och ätstörning
När en familj möts är det ofta kring mat. Vårt sociala umgänge och omhändertagande är format kring mat. Den gemensamma familjemåltiden är det centrala navet i en familj.

När någon drabbas av en ätstörning drabbar det familjen på ett sätt som skiljer sig från andra psykiska störningar. Inte bara hur det påverkar det normala familjelivet, men också utifrån att en ätstörning ofta går med en allvarlig medicinsk påverkan.

Familjen har kommit att få en alltmer självklar roll i behandling av psykisk störning, både vad gäller barn och vuxna.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med behandling av de som är drabbade av ätstörning och som vill lära dig mer om hur man bättre kan hjälpa familjer och drabbade med en evidensbaserad behandlingsmetod
kursens innehåll
Utbildningen avser främst att ge grundläggande kunskap, erfarenhet och förtrogenhet i tillämpningen av familjeterapi  vid ätstörningar, så att deltagarna kan bedriva den i sin kliniska
vardag. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk förståelse och en praktisk erfarenhet.

Den huvudsakliga arbetsformen är en integration mellan teori och praktik. Den teoretiska delen utgår från hur de olika familjetera- peutiska traditionerna påverkat utvecklingen av familjeterapi vid ätstörningar. De traditioner som främst kommer att avhandlas är den strukturella, den strategiska, den språksystemiska och den narrativa traditionen.

Familjeterapi är en praktisk och pragmatiskt inriktad behand- lingsmetod, och utbildningen kommer därmed att ha fokus på konkreta övningar. Vi kommer att gå genom aktuell forskning om familjeterapi vid ätstörningar

Kursens upplägg
Utbildningen består av föreläsningar, grupparbete, rollspel med videofeedback samt spegling av eget arbete med familjer. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk förståelse och en praktisk erfarenhet. Deltagarna skall även sätta sig in i den anvisade litteraturen.
De Deltagarna skall genomföra ett fördjupningsarbete ”Hur jag tillämpar familjeterapi vid ätstörningar i arbetet på min arbetsplats”. Skriftlig och muntlig redovisning av fördjupningsarbete samt reflektion kring andra deltagares redovisningar är examinationen

Kursdatum
1-4 sept. 2020
15-16 okt. 2020
26-27 nov. 2020

14-15 jan. 2021

MER FRÅN ARRANGÖREN Lund University Commissioned Education

The End of Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities

12 mai 2020

Lund

Lund University Commissioned Education

16875 SEK

Boka Nu

MSc Program in Human Factors & Systems Safety 2020-2021

20 januari 2020

Lund, Sweden

Lund University Commissioned Education

200000 SEK

Boka Nu

The ethics of safety - Learning Lab 2, June 8-12, 2020

08 juni 2020

Lund, Sweden

Lund University Commissioned Education

18750 SEK

Boka Nu

Förvaltningsrätt 15 hp Vårterminen 2020

01 januari 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

Juridisk introduktionskurs 15hp Vårterminen 2020

01 januari 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

Arbetsrätt 15 hp Vårterminen 2020

01 januari 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

Liknande evenemang

servicenow Online training

03 februari 2020

Englewood

itcanvass

Kostnadsfritt

Boka Nu

Regenerative Medicine Conferences

16 juni 2020

Radisson Hotel Oakland Airport, 8400 Edes Avenue, Oakland, CA, 94621, USA

Frontiers Meetings

Kostnadsfritt

Boka Nu

PILGRIMSLOPPET 2020

12 april 2020

Högvålen

Lofsdalens SK

400 SEK

Boka Nu

Retreat med Björn Natthiko Lindeblad, 3-5 april 2020

03 april 2020

Mundekulla

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

Retreat med Björn Natthiko Lindeblad, 17-19 april 2020

17 april 2020

Mundekulla

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

2020 International Conference on Pediatrics and Neonatology

18 mai 2020

London

Research Lake International

Kostnadsfritt

Boka Nu

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Mobiltelefon
Kontaktuppgifter

E-postadress: hello@eventry.com

Mobiltelefon: 010 - 10 10 340