Vad i människans historiska markanvändning, djurhållning och agrara leverne har bidragit till sjukdomsspridning – mellan djur och från djur till människa? Vilka lärdomar finns att dra från historien? Och hur är förutsättningarna för liknande sjukdomsutbrott och smittspridningsförlopp idag? Detta är seminariets huvudsakliga frågor. Fokus ligger på svenska förhållanden och erfarenheter, men utblickar görs också mot andra länder och världsdelar. 

Mer av: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Pris :  Kostnadsfritt
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2018-02-07 00:00:00 America/Los_Angeles Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår samtid För mer detaljer : Kungl Skogs- & Lantbruksakademien FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.