Det är en utmaning, oavsett affärsområde, att hantera sitt affärssystem på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi ser ett stort behov hos våra medlemsföretag att jobba med detta utifrån den tillverkande industrins perspektiv. Vi erbjuder därför löpande fokusgruppsträffar där vi behandlar flera olika ämnen inom området affärssystem över tid, i syfte att ge långsiktigt lärande till våra medlemsföretag.

Ur innehållet:

* Gå igenom beläggningsplaneringen på olika planeringsnivåer i tillverkningsmodulen.

* Hur får man fram en huvudplan med verklighetsförankring när det gäller ledtider och operationstider? Den ska också ge bra förutsättningar för bra underlag till körplaner och behovsplanering.

* I samband med beläggningsmodellen kommer man även beröra olika delar i tillverkningsmodulen, denna påverkar beläggningsplaneringen så som produktionsgrupper, produktionskalendrar, beredning, orderläggning, beläggningsplaner och körplaner.

Skillnader mellan G4 och G5 kring beläggningsmodellen kommer att visas. Avslutningsvis kommer deltagarna gemensamt att få avgöra rubrik och inriktning på nästa fokusgruppsträff, planerad till hösten 2019.

Välkommen på Fokusgrupp Affärssystem med temat planering och beläggning.

Praktisk information

Målgrupp: Ledning, produktionspersonal m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe/te och fralla samt laget runt

09.15 Seminarium Affärssystem,Monitor planering och beläggning Hampus Petersson och Daniel Hassini, Monitor ERP System

11.00 Workshop
12.15 Summering, utvärdering, nästa träff
12.30 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

Välkomna!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Digiresan - Robotisering, automatisering & additiv tillverkning

07 mai 2019

Skaraborg

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - Automatisering, Robotisering & additiv tillverkning

14 mai 2019

Halland

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - Automatisering, Robotisering & additiv tillverkning

16 mai 2019

Sjuhärad

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - Studiebesök Volvo Lastvagnar Tuve

22 mai 2019

Volvo Lastvagnar Tuve

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Kvalitet - CSR Hållbart företagande

24 mai 2019

Deltagarbaserat

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.