Kvalité säkrar man på många sätt och något som blir mer och mer populärt och kostnadseffektivt är automatisk kvalitetskontroll med hjälp av tex Visionteknik.

Dagens produktionsanläggningar går mer och mer mot automatisering och en effekt av det är att färre och färre personer faktiskt ser och befattar sig med produkterna under produktionsflödet. Samtidigt innebär kvalitetsbrister i ett automatiserat flöde oftast stora kostnader om man inte upptäcker dessa i tid. Ett sätt att lösa detta är automatiska kvalitetskontroller av produkterna och denna teknik blir bara bättre och bättre samtidigt som den blir mer och mer kostnadseffektiv!

Välkomna till Fokusgrupp Kvalitet som denna gång ska titta på automatiserad kvalitetskontroll. Till vår hjälp har vi Tommy Svedlund, VD på Swedvision.

Praktisk information


Målgrupp: Produktionschefer/ledare, kvalitetsansvarig m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe och fralla samt laget runt
09.15 Automatiserad kvalitetskontroll, Tommy Svedlund, Swedvision
10.15 Paus
10.30 Diskussion i smågrupper utifrån följande frågeställningar:

* Använder ni någon automatiserad kvalitetskontroll idag? Övriga erfarenheter av tekniken?

* Vilka möjligheter ser ni att införa någon form av automatiserad kvalitetskontroll i ert flöde idag?

* Många SME bolag upplever krav på allt större flexibillitet och variantflora, vilka är förutsättningarna i dessa fall för automatiserad kvalitetskontroll?


11.30 Gemensam diskussion och frågor
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr

Välkomna

Mer av: IUC Väst AB

Pris :  Kostnadsfritt

FULLBOKAD!

Lägg till i kalendern 2018-02-09 00:00:00 America/Los_Angeles Fokusgrupp Kvalitet - Automatisk kvalitetskontroll För mer detaljer : Kalaskoket Fasetten AB FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.