Vad vinner jag och vårt företag med ett CSR-arbete? Hur kan vi bidra till en bättre värld?

CSR Västsverige,Sveriges största sektors överskridande hållbarhetsnätverk, visar vilka drivkrafterna är att arbeta med hållbart företagande. Vad kan samhällsnyttan vara och framför allt, hur kan det skapa värde för er verksamhet. Att förstå hur ert företag kan minska era risker och öka er positiva påverkan på omvärlden, är att hitta nycklar till en långsiktig verksamhetsutveckling.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete handlar om att framgångsrika verksamheter ska hålla över tid. De behöver då både attrahera och behålla rätt kompetens. Kompetens som idag inte bara vill veta vad företaget gör, utan också varför de gör det.

Under fokusgruppen går Anna Simmons CSR Västsverige, igenom grunderna i hållbart företagande och ger inspiration om hur ni kan arbeta både strategiskt och operativt med hållbarhet i er verksamhet. Tillsammans får ni också börja jobba med hur hållbarhetsfrågorna kan lyfta er verksamhet och skapa värde för samhälle, människa och miljö.

Välkommen Fokusgrupp Kvalitet och CSR Västsverige som denna gång bjuder in till en fokusgrupp om hållbart företagande

Praktisk information


Målgrupp:Alla

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe/te och fralla samt laget runt
09.15 Hållbart företagande Anna Simmons, CSR
10.15 Paus
10.30 Workshop i mindre grupper
11.30 Gemensam diskussion och frågor
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

Välkomna!

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.