Hur skapa möjligheter och hantera risker inom en föränderlig omvärld?

Vi bjuder in dig till vår Fokusgruppträff där vi kommer att berätta om den senaste utvecklingen inom riskhantering.
Omvärlden är i ständig förändring och detta ställer höga krav på flexibilitet och omvärldsbevakning. Digitalisering, nya lagkrav och regler, globalisering och handelskrig är bara några av de aktuella frågor som på ett eller annat sätt påverkar vårt företagande. Det är därför avgörande att kunna diskutera praktiskt och på ett pragmatiskt sätt arbeta med lämpliga verktyg för att skapa möjligheter till ökad lönsamhet samt minska risken för kostsamma utmaningar.

Riskhantering är ett viktigt affärskritiskt verktyg inom många branscher med kommande hastiga svängningar och förändringar vilket skapar såväl stora möjligheter samt stora risker. En vanlig fråga är hur man kan sikta på att bli ett framtida hållbart företag, och samtidigt behålla sin lönsamhet.

Denna gång har vi bjudit hit Henrik Frössling via Spira Group Utbildning AB, för att berätta om problemställningar och se möjligheter inom praktisk riskhantering. Henrik är en van föreläsare med en lättsam stil och har praktiska erfarenheter i olika verksamheter; exempelvis från mindre SME och ägarledda bolag till stora globala koncerner samt konsultverksamhet inom RiskMaturity.


Ni får även med er några praktiska exempel på verktyg på hur man kan skapa möjligheter och att arbeta vidare med att hantera risker strukturerat i er organisation.


Praktisk information


Målgrupp: Marknad, ledning m.fl

Agenda
09.00 Välkommna, kaffe fralla samt laget runt

09.15 Hållbart företagande, Henrik Frössling, Spira Group AB Utbildning

10.15 Paus

10.30 Diskussion i smågrupper utifrån dagens ämne och fokusområden

11.30 Summering, utvärdering

12.00 Avslut


Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr

Välkomna

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Digiresan - IoT, Hur påverkar det dina affärer?

04 september 2019

Halland

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - Automatisering, Robotisering & additiv tillverkning

01 oktober 2019

Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Kvalitet - Hur vet du att ni gör det ni ska?

13 september 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Öka produktiviteten

30 augusti 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.