En utmaning för de flesta chefer är att ta tag i konflikter, mobbning, stress eller kanske alkoholrelaterade problem, men hur går man tillväga?

För de flesta är det här en uppgift som man skulle kunna klara sig utan men för chefer är det samtidigt oerhört viktigt att ta tag i saker när de kommer till deras kännedom, ofta är de tvingade av lag att göra det. I höstas briserade kampanjen #metoo vilket verkligen satte fokus på hur viktigt det är att chefer har rätt kompetens för att kunna hantera dessa situationer, och gå till botten med dom.

Välkommen på Fokusgrupp Personal & Ekonomi som denna gång går igenom hur man genomför det svåra samtalet som chef.

Praktisk information


Målgrupp: Ledning, personalansvariga m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe och fralla samt laget runt
09.15 Det svåra samtalet Roger Helm, Arbetslivsresurs
10.15 Paus
10.30 Diskussion i smågrupper utifrån följande frågeställningar

  • Vilka är dina egna erfarenheter av "svåra samtal"?
  • Vilka verktyg och stöd behöver personalansvariga för att kunna göra ett bra jobb?
  • Hur kan man arbeta proaktivt med att minimera att situationerna ens uppstår?

11.30 Gemensam diskussion och frågor
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

Välkomna!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.