Hur får vi engagerade medarbetare? Denna gång har vi bjudit in Maria Svenhage, svenhageconsulting AB, som berättar hur man med hjälp av coaching och regelbunden uppföljning, skapar engagerade medarbetare.

Förändring är konstant och genom att jobba med förändringsledning ser du och dina medarbetare till att alltid arbeta proaktivt och ligga i framkant. Under denna träff ges tillfälle att tillsammans med andra reflektera och utforska det egna förhållningssättet till kollegor och medarbetare.

Vi får en inblick i hur vi kan arbeta med förändringsledning genom coaching och kommunikation. Dessutom får vi också lära oss hur vi coachar samt ger och tar feedback på ett naturligt sätt i vardagen.

Målet är att använda ett coachande förhållningssätt som en aktiv del i ditt ledarskap. Du som ledare och medarbetare kan få verksamheten och företaget att växa och skapa en positiv anda genom att lyfta varandra.

Välkommen på Fokusgrupp Personal & Ekonomi som denna gång bjuder in till – Så får du engagerade medarbetare

Praktisk information


Målgrupp: Personalansvariga, ledning m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe/te och fralla samt laget runt
09.15 Så får du engagerade medarbetare, Maria Svenhage
10.15 Paus
10.30 Diskussion i smågrupper utifrån frågeställningar från föreläsningen

11.30 Gemensam diskussion
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

Välkommen!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Eventry.com är en eventplattform som låter arrangörer registrera och marknadsföra sina evenemang. Oavsett om det är privata eller offentliga evenemang, hjälper vårt online deltagarhanteringssystem dig att öka försäljningen, engagemanget och att leverera en utmärkt upplevelse för din publik.