Vill Du på ett enkelt sätt spara pengar men inte tumma på kvalitén?

Genom ställtidsreduktion får vi bort felkällor, behöver mindre lager och får kortare ledtid. En vanlig metod för ställtidsreducering är SMED-metoden (Single Minute Exchange of Die) som även är ett av verktygen inom Lean. Företag som drivit framgångsrika SMED-projekt har reducerat sina ställtider med upp till 60 % utan större investeringar. Metoden ger fördelar vid introduktion av nya medarbetare, säkrare arbetsplatser och förbättrad ekonomi. Korta ställtider är även en förutsättning för utjämnad produktion och en utveckling mot kontinuerligt flöde med enstycksproduktion.

Kom och lyssna på Jonas Roos, Area Sales Manager på SCHUNK. Han berättar om vikten av, med huvudfokus på skärande bearbetning, att arbeta med ställtidsreduktion för att mer effektivt nyttja befintlig utrustning och personalstyrka.

Några av de områden som kommer att beröras under fokusgruppen är gripdon, nollpunktssystem, verktygsväxlare samt lösningar för kollaborativa robotar. Jonas demonstrerar också hur SCHUNK:s nollpunktssystem fungerar på en av bearbetningsmaskinerna på Produktionstekniskt Centrum, PTC, på Innovatum.

Som på alla fokusgrupper ges tillfälle att tillsammans med andra dela erfarenheter och samverka i diskussionsgrupperna

Välkomna till Fokusgrupp Produktion denna gång med fokus på ställtidsreduktion

Praktisk information


Målgrupp: Operatörer, produktionschefer, produktionstekniker m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe/te och fralla samt laget runt
09.15 Ställtidsreduktion, Jonas Roos, SCHUNK
10.15 Paus
10.30 Produktionstekniskt Centrum - PTC, Peter Berg, Innovatum samt Optimerad bearbetning och Prodex, Andreas Gustafsson, Högskolan Väst
10.45 Demonstration av nollpunktssystem samt diskussion i smågrupper utifrån följande frågeställningar:

* Vilka egna exempel på ställtidsreduktion har vi?

* Vilka prioriterade områden finns hos oss?

* Vilken hjälp eller stöd behöver vi för att komma vidare?


11.30 Gemensam diskussion och frågor
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr

Välkomna !

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.