Fokusgrupp Produktion - Etablera ett effektivt förbättringsarbete som verkligen ger resultat

{{Evt_name}}

Etablera ett effektivt förbättringsarbete som verkligen ger resultat

Många väljer Lean som förhållningssätt med förhoppning att få med sig organisationens alla medarbetare och på så sätt uppnå förbättrade resultat. Trots en mängd olika Lean-utbildningar, värdeflödesanalyser, 5S-aktiviteter så uppnås sällan de önskade resultaten och frågan är varför?

En orsak är att alltför många verksamheter idag fokuserar alldeles för mycket på Lean utan att etablera en grundläggande struktur, så att hela organisationen vet vad som förväntas av dem varje dag. Lean är inget mål i sig självt utan Lean är själva resan!.

Denna workshop skapar en förståelse i hur man skapar en effektiv hållbar förbättringsstruktur, som verkligen leder till förbättrade resultat och fokuserar på tre delar som är centrala för att nå framgång med Lean; Mål, Pulsmöte & Ständiga förbättringar.

Verksamhetens mål är viktiga för att ange förbättringsriktning och ambitionsnivå. Meningsfulla, balanserade mål som dessutom är nedbrutna till rätt organisatorisk nivå utgör grunden. Som stöd för att nå målen är Pulsmöte (daglig styrning) en viktig metod. Rätt tillämpad ska den bidra till informationsspridning och snabba beslut i syfte att förbättra måluppfyllelsen samt upptäcka avvikelser. Den sista pusselbiten handlar om att etablera ett effektivt och medarbetardrivet arbete med ständiga förbättringar.

Välkomna till Fokusgrupp Produktion denna gång med fokus på målnedbrytning

Praktisk information


Målgrupp: ledning, produktionschefer, m.fl

Agenda
08.30 Välkomna, kaffe/te och fralla samt laget runt
09.00 Vikten av värderingar och hur bryts dessa ned?
09.30 Etablera balanserade mål samt målnedbrytning
10.00 Kaffe
10.30 Etablera pulsmöten i syfte att upptäcka och hantera avvikelser
11:00 Etablera förbättringsstruktur i syfte att lösa avvikelser
11.30 Vad är nästa steg?
11.45 Summering, utvärdering,
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan efter sista anmälningsdatum debiteras 300 kr

Välkomna !

MER FRÅN ARRANGÖREN IUC Väst AB

Fokusgrupp Produktion - Teknikworkshop - 3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

26 februari 2020

Deltagarbaserat, Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Boka Nu

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Coaching - nyckeln till ökat engagemang på din arbetsplats

08 mai 2020

Deltagarbaserat, Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Boka Nu

Fokusgrupp Sälj & Marknad - Bli ledande i din bransch på LinkedIn och skapa nya affärer

06 mars 2020

Deltagarbaserat, Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Boka Nu

Teknikcollege Handledarutbildning

27 februari 2020

Bengtsfors

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Boka Nu

Fokusgrupp Kvalitet - Arbetssätt för REACH/kemikalieförordningen

07 februari 2020

Hjulkvarn-Stallbacka

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Boka Nu

Leanutbildning, grund 3,5HP

25 februari 2020

Trollhättan

IUC Väst AB

12250 SEK

Boka Nu

Liknande evenemang

Regenerative Medicine Conferences

16 juni 2020

Radisson Hotel Oakland Airport, 8400 Edes Avenue, Oakland, CA, 94621, USA

Frontiers Meetings

Kostnadsfritt

Boka Nu

PILGRIMSLOPPET 2020

12 april 2020

Högvålen

Lofsdalens SK

400 SEK

Boka Nu

Retreat med Björn Natthiko Lindeblad, 3-5 april 2020

03 april 2020

Mundekulla

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

Retreat med Björn Natthiko Lindeblad, 17-19 april 2020

17 april 2020

Mundekulla

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

2020 International Conference on Pediatrics and Neonatology

18 mai 2020

London

Research Lake International

Kostnadsfritt

Boka Nu

Global Leadership Summit - Malmö 28 mars 2020

28 mars 2020

Malmö

FÖRENINGEN GEMENSKAP, LEDARSKAP & SAMVERKAN - SVERIGE

800 SEK

Boka Nu

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Mobiltelefon
Kontaktuppgifter

E-postadress: hello@eventry.com

Mobiltelefon: 010 - 10 10 340