Ett företag med 70 anställda lyckades förbättra resultatet från 3 Mkr till 14 Mkr inom 12 månader utan investeringar! Hur lyckades de med detta?

På den här träffen möter vi Ola Johansson från Part Development AB. Han förmedlar om vikten av att skapa en förståelse för vad som krävs för att uppnå önskade hållbara resultat med sitt Lean arbete.
Många verksamheter som valt Lean som strategi krånglar till detta arbete alldeles för mycket och börjar oftast i fel ände. Om man verkligen ska uppnå resultat är det enormt viktigt att man som ett första steg säkerställer att organisationens alla medarbetare vet vad som förväntas varje dag.
Att man på ett tydligt sätt ser kopplingen mellan de förbättringar som genomförs och de övergripande målen. När denna effektiva struktur finns på plats och fungerar så kan steget därefter vara att applicera Lean som förhållningssätt för att kunna nå de riktigt höga höjderna.

Välkommen på Fokusgrupp Produktion med fokus på ett långsiktigt Lean-arbete.

Praktisk information


Målgrupp: Ledning, produktion m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe och fralla samt laget runt
09.15 Att nå långsiktiga och hållbara resultat med Lean Ola Johansson, Part Development AB
10.15 Paus
10.30 Diskussion i smågrupper
11.30 Gemensam diskussion och frågor
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr

Välkomna

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.