Cirkulära affärsmodeller, vad är det, och varför är de mer lönsamma än linjära?

Vi får en introduktion till cirkulära affärsmodeller, får ta del av de senaste och mest intressanta exemplen inom området och en insikt om hur man kan tänka för att identifiera nya affärsmöjligheter.

Vi diskuterar utifrån er verksamhet - vad ni gör idag och vad och hur ni kan arbeta för att utveckla era affärsmodeller för ökad cirkularitet – hela tiden med lönsamhet som utgångspunkt. Ni får tips på hur man kan tänka, en förståelse för de vanligaste hindren i en cirkulär omställning och vad man kan göra för att ta sig förbi dem och undvika kända fallgropar.

RISE har över 250 forskare som dagligen arbetar med cirkulär omställning i någon form, alltifrån materialutveckling till digitalisering och cirkulära affärsmodeller, policies och affärsekosystem. På dagens workshop får du ta del av sen senaste forskningen och hur den tillämpas i företag, och du får inspiration till nya affärsmöjligheter inom området.

Välkommen till en förmiddag med fokus på framtidens affärer.

Praktisk information


Målgrupp: Marknad, ledning, sälj m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe och fralla samt laget runt
09.15 Cirkulära affärsmodellerr,Josenfina Sallén, RISE
10.15 Paus
10.30 Diskussion i smågrupper

11.30 Gemensam diskussion och frågor
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr

Välkomna

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Öka produktiviteten

30 augusti 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Marknad, Inköp & Logistik - Partnerskap kring kundens Supply Chain

20 september 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - IoT, Hur påverkar det dina affärer?

04 september 2019

Halland

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Kvalitet - Hur vet du att ni gör det ni ska?

13 september 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.