Hur får vi våra kunder att bli mer lojala? Vilka verktyg finns?

Kundlojalitet är ett ämne som många företag blir allt mer utmanade kring. Vad kan vi egentligen göra för att få mer lojala kunder? Hur får vi våra kunder att stanna längre och undvika att lägga för mycket av vår säljtid på att hitta nya kunder?

På denna träff möter vi Johan Skattner, Globeplus. Han kommer presentera och gå igenom olika verktyg, som var och en kan bidra till lojalare kunder.

De flesta företags affärssituation förändras i en allt snabbare takt. Många kunder är beredda att byta leverantör för att vinna kortsiktiga fördelar. För att behålla och utveckla dina kunders lojalitet behöver du och ditt företag förstå dina kunder bättre. Finns kundförståelsen i tillräcklig omfattning i ditt företag?

Kundlojaliteten blir allt mer utmanad och kundens köpbeteende kommer att förändras.

Hur kan du vinna dina bästa kunders framtida lojalitet?

Ditt företags erbjudande kan vara hur bra som helst, men med nya kundbeteenden och krav gäller det också att tänka nytt, hur används erbjudandet och vilket resultat blir det hos din kund

Välkommen till Fokusgrupp Sälj & Marknad med fokus på kundlojalitet.

Praktisk information


Målgrupp: Marknad, ledning m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe/te och fralla samt laget runt
09.15 Kundlojalitet, Johan Skattner från Globeplus
10.15 Paus
10.30 Diskussion i smågrupper utifrån frågeställningar från föreläsningen

11.30 Gemensam diskussion
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

Välkommen!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Öka produktiviteten

30 augusti 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Marknad, Inköp & Logistik - Partnerskap kring kundens Supply Chain

20 september 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - IoT, Hur påverkar det dina affärer?

04 september 2019

Halland

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Kvalitet - Hur vet du att ni gör det ni ska?

13 september 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Eventry.com är en eventplattform som låter arrangörer registrera och marknadsföra sina evenemang. Oavsett om det är privata eller offentliga evenemang, hjälper vårt online deltagarhanteringssystem dig att öka försäljningen, engagemanget och att leverera en utmärkt upplevelse för din publik.