Fokusgrupp Sälj & Marknad - Sälj & Marknad vs Supply Chain

Hur kan vi skapa ett positivt och effektivt samarbete internt som främjar kunden?

Målet med denna träff är att skapa förståelse för olikheter inom en organisation och hur vi hittar möligheter och verktyg för att vinna nya kunder med mest effektiva interna samarbetet!

Tillsammans med Niklas Siversjö, Halö Konsult, kommer vi att få en inblick i och möta en del utmanande frågeställningar kring hur ett internt samarbete mellan säljavdelning och supply chain (produktion, inköp och logistik) i högsta grad kan påverka företagets säljframgångar.
Träffen kommer att inledas med en föreläsning som ni kommer att ha nytta av under resten av förmiddagens diskussionsforum. Ni kommer att få med er tänkvärda och förhoppningsvis nya och nyttiga perspektiv i hur en sälj- och/eller marknadsorganisation kan lyfta med hjälp av supply chain. Träffens upplägg bygger på 20-års erfarenhet från ett tiotal företag i sju olika branscher.

Praktisk information

Målgrupp: Marknad, ledning, m.fl.


Agenda
09.00 Välkomna, kaffe och fralla samt laget runt
09.15 Sälj & Marknad vs. Supply Chain Niklas Siversjö
11.30 Gemensam diskussion och frågor
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr

Välkomna

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Digiresan - Robotisering, automatisering & additiv tillverkning

07 mai 2019

Skaraborg

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - Automatisering, Robotisering & additiv tillverkning

14 mai 2019

Halland

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - Automatisering, Robotisering & additiv tillverkning

16 mai 2019

Sjuhärad

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - Studiebesök Volvo Lastvagnar Tuve

22 mai 2019

Volvo Lastvagnar Tuve

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Kvalitet - CSR Hållbart företagande

24 mai 2019

Deltagarbaserat

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.