Så når du större säljframgång med metoderna som världens elitidrottare använder.

I den hårda konkurrens som företag lever med idag är sannolikt försäljningsarbetet en allt mer viktig faktor för fortsatt framgång. Med flera aktörer på marknaden och där tjänsterna allt mer liknar varandra ökar kraven på förmåga att skapa affärer. Behovet av Mental träning för försäljning har vuxit fram de senaste åren, eftersom den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång. Försäljning kan liknas vid och inspireras av idrottsvärldens prestationer. Begrepp som självförtroende, självkänsla, press, mål, motivation och attityd är lika viktigt inom försäljningsvärlden som inom idrotten. Denna föreläsning med workshop ger inspiration och verktyg i hur du kan stärka dig mentalt för att bli modigare och tryggare i försäljningen av era produkter och tjänster. Vetskap i hur du kan förändra en negativ känsla till en positiv och lättare kunna ta ett avsinade, samt kunskap i hur du kan nå dina mål på ett enklare sätt. Denna träff passar alla i företaget, för alla är mer eller mindre säljare och bidrar till att försäljningen kan öka.

Välkommen på Fokusgrupp Sälj & Marknad som denna gång handlar om att hitta metoder för större säljframgång genom mental styrka

Praktisk information


Målgrupp:Marknad, ledning m.fl

Agenda
09.00 Välkomna, kaffe och fralla samt laget runt
09.15 Mental säljstyrka Marie Algotsson Skogh
10.15 Paus
10.30 Diskussion i smågrupper

Vilka mentala säljhinder har ni ?

Vilka säljutmaningar har ni?

Vad är era säljare bra på ?

11.30 Gemensam diskussion och frågor
11.45 Summering, utvärdering, nästa träff
12.00 Avslutning

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

Välkomna!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.