Det finns mycket att vinna på att vidareutveckla sina mätetalsystem.

Är mätetalen kopplade till företagets strategi, är det rätt saker som mäts, är målen rimliga, förstår vi och använder mätetalen på rätt sätt, eller har vi kanske för många eller för få mätetal?

Workshopen handlar om hur man kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet.

Mats Winroth, Chalmers, och Martin Kurdve, RISE IVF, som håller i detta tillfälle kommer att presentera resultat och lärdomar från PRODUKTION2030-projektet Sustainable and Resource Efficient Business Performance Management Systems (SuRE BPMS) som samlat in data och erfarenheter från sju medelstora och stora företag och deras mätetalssystem och daglig styrning. Vi kommer tillsammans diskutera vilka delar som är relevant för mindre företag och hur ni kan utveckla era mätetalssystem. 

Dessutom kommer vi att få exempel från bl.a. Produktionslyftet och Stratego som visar på kopplingen mellan företags operationella Lean-mätetal och finansiella nyckeltal samt hur man kan vidareutveckla mätetalssystemen kopplat till strategi och hållbarhetskrav.

Välkommen till Fokusgrupp Special Teknikworkshop - Utveckling av målstyrning

Praktisk information


Målgrupp:Ledning och produktionsansvariga

Agenda
09.30 Fika
09.45 -10.30 Inledning och presentation av deltagare
10.30 -11.00 Hållbara och resurseffektiva nyckeltalssystem - utmaningar
11.00 -12.00 Diskussionstema 1: Hur mäter ni idag?
12.00 -12.45 Lunch
12.45 -13.15 Design av nyckeltalsystem + lite Lean
13.15 -14.15 Diskussionstema 2: Hur använder ni mätetalen?
14.15 -14.45 Vad ska vi vara bra på? Sätta motiverande mål?
14.45 -15.00 Fika
15.00 - 15.30 Hållbarhet och nyckeltal + summering

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

Välkomna!

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Öka produktiviteten

30 augusti 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Marknad, Inköp & Logistik - Partnerskap kring kundens Supply Chain

20 september 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Digiresan - IoT, Hur påverkar det dina affärer?

04 september 2019

Halland

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

Fokusgrupp Kvalitet - Hur vet du att ni gör det ni ska?

13 september 2019

Deltagarbaserat Fyrbodal

IUC Väst AB

Kostnadsfritt

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.