Under kursens två dagar studerar vi livstycken ur hemslöjdens samling och låter oss inspireras till egna livstycken. Vi pratar om det folkliga livstyckets funktion och utveckling och tittar på detaljer och material, färg och form bland samlingens olika livstycken. Under helgen påbörjar du ett livstycke till din dräkt eller skapar ett eget livstycke med inspiration från den folkliga skånska kulturen.
Tid: 12-13 oktober, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Lärare: Maja Satz
Kostnad: 1.600 kr, material tillkommer
Anmälan: senast 18 september

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.